Кaк работим

Когато желаете да се направи адаптация на опаковки за българския пазар ни предоставяте файловете, които имате от производителя (по възможност принт .pdf  или .ai) и текста, одобрен от ИАЛ в текстови формат. Ние подготвяме опаковката на български, изпращаме Ви я за проверка и съгласуване в ИАЛ. След одобрението Ви и получаване на разрештелно предоставяме файл, съобразен с техническите изискванията на производителя.

КАК РАБОТИМ

Ако желаете разработка на опаковка или етикет за нов продукт трябва да ни предоставите възможно най-изчерпателно задание с технически параметри за проекта, за да можем да се съобразим с Вашите очаквания и да се доближим визуално до замислената от Вас идея, концепция и предназначение на продукта. В рамките на предварително уговорения с Вас срок ще получите няколко предложения, за които очакваме да получим Вашите коментари и препоръки и ще продължим работата си по този, който най-много се доближава до Вашите желания. След окончателното Ви одобрение ще получите файлове с чертежи за структурния дизайн и файловете подготвени за печат, съобразени с изискванията на компанията, която ще ги произвежда.
При поръчка на структурен и графичен дизайн на рекламни или презентационни дисплеи е необходимо да знаем количеството продукти, които трябва да вместим, тяхното тегло и размери, ограничителните размери за самия дисплей и вида в които ще се транспортира до търговския обект (с продукти или без, сглобен или разглобен). Първо ще получите предложение за структурния дизайн с 3D визуализация. Когато бъде одобрен ще изработим макет 1:1 от материала, от който ще се произвежда в последствие. След като получим Вашето одобрение за форма, функционалност и здравина, ще изготвим предложения за графичния дизайн, придружени от 3D визуализация. След окончателното одобрение на структурната и визуалната част ще Ви предадем файлове, съобразени с производсвените изисквания.
От нас можете да получите консултации и препоръки за производството на опаковките и дисплеите и/или контрол по изпълнението им. Бихме могли да се ангажираме и с цялостното производство.
Поради спецификата и разнородността на работата за въпроси относно цени, срокове и подробности около начина на работа, моля свържете се с нас на посочения телефон или e-mail.
PHARMAPACK.BG

Услуги

Адаптация

Ние подготвяме опаковката на български, изпращаме Ви я за проверка и съгласуване в ИАЛ.

Разработка

Ние ще се съобразим с Вашите очаквания и да се доближим визуално до замислената от Вас идея.

3D визуализация

Когато бъде одобрен ще изработим макет 1:1 от материала, от който ще се произвежда в последствие.